Arabiska för mängd

mablagh
ﻣَﺒﻠَﻎ
mängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mängd uttalas mablagh och skrivs ﻣَﺒﻠَﻎ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mängd i:

mabaaligh
ﻣَﺒَﺎﻟِﻎ
mängd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mängd består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mängd

Alla bokstäver i mängd

ﻣَﺒﻠَﻎ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻎ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
mim
m
beh
b
lam
l
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för mängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺒﻠَﻎ och uttalas mablagh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mängd

maf3al blir mablagh

Vi har sett att det arabiska ordet för mängd skrivs ﻣَﺒﻠَﻎ och uttalas mablagh. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är b, l och gh, blir ordet mablagh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mängd