Arabiska för vacker

jamiil
ﺟَﻤِﻴﻞ
vacker – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vacker uttalas jamiil och skrivs ﺟَﻤِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vacker i:

jamiila
ﺟَﻤِﻴﻠَﺔ
vacker – femininum singular
jamiilaat
ﺟَﻤِﻴﻠَﺎﺕ
vacker – femininum plural
jamiiluuna
ﺟَﻤِﻴﻠُﻮﻥَ
vacker – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vacker

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vacker består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vacker

Alla bokstäver i vacker

ﺟَﻤِﻴﻞ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
mim
m
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vacker består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤِﻴﻞ och uttalas jamiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vacker

fa3iil blir jamiil

Vi har sett att det arabiska ordet för vacker skrivs ﺟَﻤِﻴﻞ och uttalas jamiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, m och l, blir ordet jamiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vacker