Arabiska för

maata
ﻣَﺎﺕَ
dö – dåtid han
yamuutu
ﻳَﻤُﻮﺕُ
dö – nutid han

Det arabiska verbet för att dö skrivs ﻣَﺎﺕَ och uttalas maata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤُﻮﺕُ och uttalas yamuutu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dö

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dö består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dö

Alla bokstäver i dö

ﻣَﺎﺕَ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
mim
m
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för dö består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺕَ och uttalas maata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dö

dåtid
nutid
han
maata
ﻣَﺎﺕَ
han - dåtid
yamuutu
ﻳَﻤُﻮﺕُ
han - nutid
hon
maatat
ﻣَﺎﺗَﺖ
hon - dåtid
tamuutu
ﺗَﻤُﻮﺕُ
hon - nutid
jag
muttu
ﻣُﺖُّ
jag - dåtid
'amuutu
ﺃَﻣُﻮﺕُ
jag - nutid