Hennes hjärta är vackert.

Den arabiska frasen Hennes hjärta är vackert. uttalas qalbuhaa jamiilun och skrivs ﻗَﻠﺒُﻬَﺎ ﺟَﻤِﻴﻞٌ

De arabiska orden i Hennes hjärta är vackert.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Hennes hjärta är vackert.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

hjärta

ﻗَﻠﺒُﻬَﺎ
Uttal: qalbuhaa
Svensk versättning (av ordets grundform): hjärta
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av hjärta

ﻗَﻠﺐ
qalb
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻬَﺎ
haa
hennes
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

vacker

ﺟَﻤِﻴﻞٌ
Uttal: jamiilun
Svensk versättning (av ordets grundform): vacker
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av vacker

ﺟَﻤِﻴﻞ
jamiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.