Arabiska för skörd

maHSuul
ﻣَﺤﺼُﻮﻝ
skörd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skörd uttalas maHSuul och skrivs ﻣَﺤﺼُﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skörd i:

maHaaSil
ﻣَﺤَﺎﺻِﻞ
skörd – maskulinum plural
Kategori: lantbruk
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet skörd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skörd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skörd

Alla bokstäver i skörd

ﻣَﺤﺼُﻮﻝ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
Ha
H
Sad
S
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skörd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﺼُﻮﻝ och uttalas maHSuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skörd

maf3uul blir maHSuul

Vi har sett att det arabiska ordet för skörd skrivs ﻣَﺤﺼُﻮﻝ och uttalas maHSuul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är H, S och l, blir ordet maHSuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skörd