Arabiska för försvarare

mudaafi3
ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ
försvarare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försvarare uttalas mudaafi3 och skrivs ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försvarare består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försvarare

Alla bokstäver i försvarare

ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
dal
d
alef
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för försvarare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ och uttalas mudaafi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försvarare

mufaa3il blir mudaafi3

Vi har sett att det arabiska ordet för försvarare skrivs ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ och uttalas mudaafi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet mudaafi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försvarare