Arabiska för kanon

midfa3
ﻣِﺪﻓَﻊ
kanon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kanon uttalas midfa3 och skrivs ﻣِﺪﻓَﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kanon består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kanon

Alla bokstäver i kanon

ﻣِﺪﻓَﻊ
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
dal
d
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för kanon består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺪﻓَﻊ och uttalas midfa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kanon

mif3al blir midfa3

Vi har sett att det arabiska ordet för kanon skrivs ﻣِﺪﻓَﻊ och uttalas midfa3. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet midfa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kanon