Arabiska för medhjälpare

mu3aawin
ﻣُﻌَﺎﻭِﻥ
medhjälpare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medhjälpare uttalas mu3aawin och skrivs ﻣُﻌَﺎﻭِﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medhjälpare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medhjälpare

Alla bokstäver i medhjälpare

ﻣُﻌَﺎﻭِﻥ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för medhjälpare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﻭِﻥ och uttalas mu3aawin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för medhjälpare

mufaa3il blir mu3aawin

Vi har sett att det arabiska ordet för medhjälpare skrivs ﻣُﻌَﺎﻭِﻥ och uttalas mu3aawin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet mu3aawin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som medhjälpare