Arabiska för incitament, motiv

daafi3
ﺩَﺍﻓِﻊ
incitament, motiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för incitament, motiv uttalas daafi3 och skrivs ﺩَﺍﻓِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns incitament, motiv i:

diwaafi3
ﺩِﻭَﺍﻓِﻊ
incitament, motiv – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet incitament, motiv består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med incitament, motiv

Alla bokstäver i incitament, motiv

ﺩَﺍﻓِﻊ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻓـ
ـﻊ
 
ـﺪ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dal
d
alef
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för incitament, motiv består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﻓِﻊ och uttalas daafi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för incitament, motiv

faa3il blir daafi3

Vi har sett att det arabiska ordet för incitament, motiv skrivs ﺩَﺍﻓِﻊ och uttalas daafi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet daafi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som incitament, motiv