Arabiska för samtida

mu3aaSir
ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ
samtida – maskulinum singular

Det arabiska ordet för samtida uttalas mu3aaSir och skrivs ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samtida består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samtida

Alla bokstäver i samtida

ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
mim
m
ayn
3
alef
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för samtida består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ och uttalas mu3aaSir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samtida

mufaa3il blir mu3aaSir

Vi har sett att det arabiska ordet för samtida skrivs ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ och uttalas mu3aaSir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är 3, S och r, blir ordet mu3aaSir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samtida