Arabiska för utbrott

indifaa3
ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ
utbrott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utbrott uttalas indifaa3 och skrivs ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns utbrott i:

indifaa3aat
ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻋَﺎﺕ
utbrott – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utbrott består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utbrott

Alla bokstäver i utbrott

ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ
ﻧـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
nun
n
dal
d
fa
f
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för utbrott består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ och uttalas indifaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utbrott

infi3aal blir indifaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för utbrott skrivs ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ och uttalas indifaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet indifaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utbrott