Arabiska för drivas fram, rusa iväg

indafa3a
ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ
drivas fram, rusa iväg – dåtid han
yandafi3u
ﻳَﻨﺪَﻓِﻊُ
drivas fram, rusa iväg – nutid han

Det arabiska verbet för att drivas fram, rusa iväg skrivs ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ och uttalas indafa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺪَﻓِﻊُ och uttalas yandafi3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drivas fram, rusa iväg består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drivas fram, rusa iväg

Alla bokstäver i drivas fram, rusa iväg

ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ
ﻧـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
nun
n
dal
d
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för drivas fram, rusa iväg består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ och uttalas indafa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för drivas fram, rusa iväg

infa3ala blir indafa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för drivas fram, rusa iväg skrivs ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ och uttalas indafa3a. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet indafa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som drivas fram, rusa iväg

Böjningsformer av drivas fram, rusa iväg

dåtid
nutid
han
indafa3a
ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ
han - dåtid
yandafi3u
ﻳَﻨﺪَﻓِﻊُ
han - nutid
hon
indafa3at
ﺍِﻧﺪَﻓَﻌَﺖ
hon - dåtid
tandafi3u
ﺗَﻨﺪَﻓِﻊُ
hon - nutid
jag
indafa3tu
ﺍِﻧﺪَﻓَﻌﺖُ
jag - dåtid
'andafi3u
ﺃَﻧﺪَﻓِﻊُ
jag - nutid