Arabiska för bedragare

mukhaadi3
ﻣُﺨَﺎﺩِﻉ
bedragare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bedragare uttalas mukhaadi3 och skrivs ﻣُﺨَﺎﺩِﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedragare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedragare

Alla bokstäver i bedragare

ﻣُﺨَﺎﺩِﻉ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
kha
kh
alef
dal
d
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för bedragare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺎﺩِﻉ och uttalas mukhaadi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver