Arabiska för fundera, reflektera

tarawwaa
ﺗَﺮَﻭَّﻯ
fundera, reflektera – dåtid han
yatarawwaa
ﻳَﺘَﺮَﻭَّﻯ
fundera, reflektera – nutid han

Det arabiska verbet för att fundera, reflektera skrivs ﺗَﺮَﻭَّﻯ och uttalas tarawwaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺮَﻭَّﻯ och uttalas yatarawwaa. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fundera, reflektera består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fundera, reflektera

Alla bokstäver i fundera, reflektera

ﺗَﺮَﻭَّﻯ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﻮ
ـﻰ
 
ta
t
ra
r
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för fundera, reflektera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺗَﺮَﻭَّﻯ och uttalas tarawwaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fundera, reflektera

dåtid
nutid
han
tarawwaa
ﺗَﺮَﻭَّﻯ
han - dåtid
yatarawwaa
ﻳَﺘَﺮَﻭَّﻯ
han - nutid
hon
tarawwat
ﺗَﺮَﻭَّﺕ
hon - dåtid
tatarawwaa
ﺗَﺘَﺮَﻭَّﻯ
hon - nutid
jag
tarawwaytu
ﺗَﺮَﻭَّﻳﺖُ
jag - dåtid
'atarawwaa
ﺃَﺗَﺮَﻭَّﻯ
jag - nutid