Arabiska för barmhärtig, medlidsam

raHiim
ﺭَﺣِﻴﻢ
barmhärtig, medlidsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för barmhärtig, medlidsam uttalas raHiim och skrivs ﺭَﺣِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns barmhärtig, medlidsam i:

raHiima
ﺭَﺣِﻴﻤَﺔ
barmhärtig, medlidsam – femininum singular
ruHamaa'
ﺭُﺣَﻤَﺎﺀ
barmhärtig, medlidsam – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet barmhärtig, medlidsam

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet barmhärtig, medlidsam består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med barmhärtig, medlidsam

Alla bokstäver i barmhärtig, medlidsam

ﺭَﺣِﻴﻢ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
Ha
H
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för barmhärtig, medlidsam består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺣِﻴﻢ och uttalas raHiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för barmhärtig, medlidsam

fa3iil blir raHiim

Vi har sett att det arabiska ordet för barmhärtig, medlidsam skrivs ﺭَﺣِﻴﻢ och uttalas raHiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, H och m, blir ordet raHiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som barmhärtig, medlidsam