Arabiska för bön om nåd

istirHaam
ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ
bön om nåd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bön om nåd uttalas istirHaam och skrivs ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bön om nåd består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bön om nåd

Alla bokstäver i bön om nåd

ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
ra
r
Ha
H
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bön om nåd består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ och uttalas istirHaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bön om nåd

istif3aal blir istirHaam

Vi har sett att det arabiska ordet för bön om nåd skrivs ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ och uttalas istirHaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är r, H och m, blir ordet istirHaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bön om nåd