Arabiska för ha medlidande, vara barmhärtig

raHima
ﺭَﺣِﻢَ
ha medlidande, vara barmhärtig – dåtid han
yarHamu
ﻳَﺮﺣَﻢُ
ha medlidande, vara barmhärtig – nutid han

Det arabiska verbet för att ha medlidande, vara barmhärtig skrivs ﺭَﺣِﻢَ och uttalas raHima i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺣَﻢُ och uttalas yarHamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha medlidande, vara barmhärtig består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha medlidande, vara barmhärtig

Alla bokstäver i ha medlidande, vara barmhärtig

ﺭَﺣِﻢَ
ﺣـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ha medlidande, vara barmhärtig består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺣِﻢَ och uttalas raHima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha medlidande, vara barmhärtig

fa3ila blir raHima

Vi har sett att det arabiska ordet för ha medlidande, vara barmhärtig skrivs ﺭَﺣِﻢَ och uttalas raHima. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är r, H och m, blir ordet raHima.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha medlidande, vara barmhärtig

Böjningsformer av ha medlidande, vara barmhärtig

dåtid
nutid
han
raHima
ﺭَﺣِﻢَ
han - dåtid
yarHamu
ﻳَﺮﺣَﻢُ
han - nutid
hon
raHimat
ﺭَﺣِﻤَﺖ
hon - dåtid
tarHamu
ﺗَﺮﺣَﻢُ
hon - nutid
jag
raHimtu
ﺭَﺣِﻤﺖُ
jag - dåtid
'arHamu
ﺃَﺭﺣَﻢُ
jag - nutid