Arabiska för be om nåd

istarHama
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ
be om nåd – dåtid han
yastarHimu
ﻳَﺴﺘَﺮﺣِﻢُ
be om nåd – nutid han

Det arabiska verbet för att be om nåd skrivs ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ och uttalas istarHama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺮﺣِﻢُ och uttalas yastarHimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet be om nåd består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med be om nåd

Alla bokstäver i be om nåd

ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
ra
r
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för be om nåd består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ och uttalas istarHama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för be om nåd

istaf3ala blir istarHama

Vi har sett att det arabiska ordet för be om nåd skrivs ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ och uttalas istarHama. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är r, H och m, blir ordet istarHama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som be om nåd

Böjningsformer av be om nåd

dåtid
nutid
han
istarHama
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ
han - dåtid
yastarHimu
ﻳَﺴﺘَﺮﺣِﻢُ
han - nutid
hon
istarHamat
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻤَﺖ
hon - dåtid
tastarHimu
ﺗَﺴﺘَﺮﺣِﻢُ
hon - nutid
jag
istarHamtu
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻤﺖُ
jag - dåtid
'astarHimu
ﺃَﺳﺘَﺮﺣِﻢُ
jag - nutid