Arabiska för tidig

mubakkir
ﻣُﺒَﻜِّﺮ
tidig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tidig uttalas mubakkir och skrivs ﻣُﺒَﻜِّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tidig i:

mubakkiruuna
ﻣُﺒَﻜِّﺮُﻭﻥَ
tidig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tidig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tidig består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tidig

Alla bokstäver i tidig

ﻣُﺒَﻜِّﺮ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tidig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﻜِّﺮ och uttalas mubakkir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tidig

mufa33il blir mubakkir

Vi har sett att det arabiska ordet för tidig skrivs ﻣُﺒَﻜِّﺮ och uttalas mubakkir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är b, k och r, blir ordet mubakkir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tidig