Arabiska för orörd

bikr
ﺑِﻜﺮ
orörd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för orörd uttalas bikr och skrivs ﺑِﻜﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orörd består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orörd

Alla bokstäver i orörd

ﺑِﻜﺮ
ﺑـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
beh
b
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för orörd består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑِﻜﺮ och uttalas bikr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för orörd

fi3l blir bikr

Vi har sett att det arabiska ordet för orörd skrivs ﺑِﻜﺮ och uttalas bikr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är b, k och r, blir ordet bikr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som orörd