Arabiska för tidigt

baakiran
ﺑَﺎﻛِﺮﺍً
tidigt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tidigt uttalas baakiran och skrivs ﺑَﺎﻛِﺮﺍً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tidigt består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tidigt

Alla bokstäver i tidigt

ﺑَﺎﻛِﺮﺍً
ﺑـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
 
beh
b
alef
kaf
k
ra
r
alef
 
 
Det arabiska ordet för tidigt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻛِﺮﺍً och uttalas baakiran.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver