Arabiska för vakna

istayqaZa
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ
vakna – dåtid han
yastayqiZu
ﻳَﺴﺘَﻴﻘِﻆُ
vakna – nutid han

Det arabiska verbet för att vakna skrivs ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ och uttalas istayqaZa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻴﻘِﻆُ och uttalas yastayqiZu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vakna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vakna består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, qaf som skrivs och uttalas q och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vakna

Alla bokstäver i vakna

ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻆ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻆ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
alef
sin
s
ta
t
ya
y
qaf
q
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för vakna består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ och uttalas istayqaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vakna

istaf3ala blir istayqaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för vakna skrivs ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ och uttalas istayqaZa. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är y, q och Z, blir ordet istayqaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vakna

Böjningsformer av vakna

dåtid
nutid
han
istayqaZa
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ
han - dåtid
yastayqiZu
ﻳَﺴﺘَﻴﻘِﻆُ
han - nutid
hon
istayqaZat
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻈَﺖ
hon - dåtid
tastayqiZu
ﺗَﺴﺘَﻴﻘِﻆُ
hon - nutid
jag
istayqaZtu
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻈﺖُ
jag - dåtid
'astayqiZu
ﺃَﺳﺘَﻴﻘِﻆُ
jag - nutid