Arabiska för imorgon, tidig morgon

bukra
ﺑُﻜﺮَﺓ
imorgon, tidig morgon – femininum singular

Det arabiska ordet för imorgon, tidig morgon uttalas bukra och skrivs ﺑُﻜﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: informellt
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imorgon, tidig morgon består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imorgon, tidig morgon

Alla bokstäver i imorgon, tidig morgon

ﺑُﻜﺮَﺓ
ﺑـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺔ
 
beh
b
kaf
k
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för imorgon, tidig morgon består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑُﻜﺮَﺓ och uttalas bukra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för imorgon, tidig morgon

fu3la blir bukra

Vi har sett att det arabiska ordet för imorgon, tidig morgon skrivs ﺑُﻜﺮَﺓ och uttalas bukra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är b, k och r, blir ordet bukra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som imorgon, tidig morgon