Arabiska för höja, lyfta

rafa3a
ﺭَﻓَﻊَ
höja, lyfta – dåtid han
yarfa3u
ﻳَﺮﻓَﻊُ
höja, lyfta – nutid han

Det arabiska verbet för att höja, lyfta skrivs ﺭَﻓَﻊَ och uttalas rafa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﻓَﻊُ och uttalas yarfa3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet höja, lyfta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höja, lyfta består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höja, lyfta

Alla bokstäver i höja, lyfta

ﺭَﻓَﻊَ
ﻓـ
ـﻊ
 
ﻓـ
ـﻊ
 
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ra
r
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för höja, lyfta består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻓَﻊَ och uttalas rafa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för höja, lyfta

fa3ala blir rafa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för höja, lyfta skrivs ﺭَﻓَﻊَ och uttalas rafa3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet rafa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som höja, lyfta

Böjningsformer av höja, lyfta

dåtid
nutid
han
rafa3a
ﺭَﻓَﻊَ
han - dåtid
yarfa3u
ﻳَﺮﻓَﻊُ
han - nutid
hon
rafa3at
ﺭَﻓَﻌَﺖ
hon - dåtid
tarfa3u
ﺗَﺮﻓَﻊُ
hon - nutid
jag
rafa3tu
ﺭَﻓَﻌﺖُ
jag - dåtid
'arfa3u
ﺃَﺭﻓَﻊُ
jag - nutid