Arabiska för kran

raafi3a
ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ
kran – femininum singular

Det arabiska ordet för kran uttalas raafi3a och skrivs ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet kran

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kran består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kran

Alla bokstäver i kran

ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
ra
r
alef
fa
f
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kran består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ och uttalas raafi3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kran

faa3ila blir raafi3a

Vi har sett att det arabiska ordet för kran skrivs ﺭَﺍﻓِﻌَﺔ och uttalas raafi3a. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet raafi3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kran