Arabiska för nominativ, upphöjd, upplyft

marfuu3
ﻣَﺮﻓُﻮﻉ
nominativ, upphöjd, upplyft – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nominativ, upphöjd, upplyft uttalas marfuu3 och skrivs ﻣَﺮﻓُﻮﻉ.

Om ljudfilerna
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet nominativ, upphöjd, upplyft

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nominativ, upphöjd, upplyft består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nominativ, upphöjd, upplyft

Alla bokstäver i nominativ, upphöjd, upplyft

ﻣَﺮﻓُﻮﻉ
ﻣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ra
r
fa
f
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för nominativ, upphöjd, upplyft består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻓُﻮﻉ och uttalas marfuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nominativ, upphöjd, upplyft

maf3uul blir marfuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för nominativ, upphöjd, upplyft skrivs ﻣَﺮﻓُﻮﻉ och uttalas marfuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet marfuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nominativ, upphöjd, upplyft