Arabiska för flagga

3alam
ﻋَﻠَﻢ
flagga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flagga uttalas 3alam och skrivs ﻋَﻠَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flagga i:

'a3laam
ﺃَﻋﻠَﺎﻡ
flagga – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet flagga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flagga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flagga

Alla bokstäver i flagga

ﻋَﻠَﻢ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för flagga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﻢ och uttalas 3alam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flagga

fa3al blir 3alam

Vi har sett att det arabiska ordet för flagga skrivs ﻋَﻠَﻢ och uttalas 3alam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3alam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flagga