Arabiska för stark

qawiyy
ﻗَﻮِﻱّ
stark – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stark uttalas qawiyy och skrivs ﻗَﻮِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stark i:

qawiyya
ﻗَﻮِﻳَّﺔ
stark – femininum singular
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet stark

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stark består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stark

Alla bokstäver i stark

ﻗَﻮِﻱّ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
qaf
q
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för stark består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻗَﻮِﻱّ och uttalas qawiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver