Arabiska för subtil, utsökt

rafii3
ﺭَﻓِﻴﻊ
subtil, utsökt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för subtil, utsökt uttalas rafii3 och skrivs ﺭَﻓِﻴﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet subtil, utsökt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet subtil, utsökt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med subtil, utsökt

Alla bokstäver i subtil, utsökt

ﺭَﻓِﻴﻊ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ra
r
fa
f
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för subtil, utsökt består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻓِﻴﻊ och uttalas rafii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för subtil, utsökt

fa3iil blir rafii3

Vi har sett att det arabiska ordet för subtil, utsökt skrivs ﺭَﻓِﻴﻊ och uttalas rafii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet rafii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som subtil, utsökt