Arabiska för hög, högljudd

murtafi3
ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ
hög, högljudd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hög, högljudd uttalas murtafi3 och skrivs ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hög, högljudd i:

murtafi3a
ﻣُﺮﺗَﻔِﻌَﺔ
hög, högljudd – femininum singular
murtafi3aat
ﻣُﺮﺗَﻔِﻌَﺎﺕ
hög, högljudd – femininum plural
murtafi3uuna
ﻣُﺮﺗَﻔِﻌُﻮﻥَ
hög, högljudd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hög, högljudd består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hög, högljudd

Alla bokstäver i hög, högljudd

ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ra
r
ta
t
fa
f
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för hög, högljudd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ och uttalas murtafi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hög, högljudd

mufta3il blir murtafi3

Vi har sett att det arabiska ordet för hög, högljudd skrivs ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ och uttalas murtafi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet murtafi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hög, högljudd