Arabiska för höjning, ökning

irtifaa3
ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ
höjning, ökning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för höjning, ökning uttalas irtifaa3 och skrivs ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höjning, ökning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höjning, ökning

Alla bokstäver i höjning, ökning

ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
ra
r
ta
t
fa
f
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för höjning, ökning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ och uttalas irtifaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för höjning, ökning

ifti3aal blir irtifaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för höjning, ökning skrivs ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ och uttalas irtifaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är r, f och 3, blir ordet irtifaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som höjning, ökning