Nisba

Många arabiska adjektiv bildas genom att man tar ett befintligt ord och lägger till iyy på slutet.

Om du exempelvis tar ordet Dabaab som betyder dimma och lägger till iyy på slutet, får du ordet Dabaabiyy som betyder dimmig.

ﺿَﺒَﺎﺏ
Dabaab
dimma
ﺿَﺒَﺎﺑِﻲّ
Dabaabiyy
dimmig

Om du tar ordet miSr som betyder Egypten och lägger till iyy på slutet, får du ordet miSriyy som betyder egyptisk.

ﻣِﺼﺮ
miSr
Egypten
ﻣِﺼﺮِﻱّ
miSriyy
egyptisk

Denna typ av ord kallas för nisbah, vilket betyder koppling på arabiska.

På den här webbplatsen hittar du massor av ord som följer mönstret nisba. När du klickar på ett ord kommer du till en sida med detaljerad information om ordet. Du ser bland annat relaterade ord (dvs ord med samma rot) och kan lista ut vilket av dem som är grunden till nisba-adjektivet.

Nisba i femininum

Femininumformen av ett nisba-adjektiv får du genom att lägga till ta marbuta på slutet. Det gör att ordet uttalas med a på slutet.

مِصرِيَّة
miSriyya'
egyptisk (femininum)

Nisba i maskulinum slutar alltså på iyy medan nisba i femininum slutar på iyya.

Artificiellt verbalnomen

Artificiellt verbalnomen är ord som bildas genom att man lägger till iyya på slutet. Dessa ord ser ut därför ut som nisba i femininum. Men de är inte adjektiv utan substantiv.

Om du tar ordet 3amal som betyder arbete och lägger till iyya på slutet, får du ordet 3amaliyya som betyder process.

ﻋَﻤَﻞ
3amal
arbete
ﻋَﻤَﻠِﻴَّﺔ
3amaliyya
metod, process

Upptäck fler mönster

Det finns många mönster för arabiska ord. Bland de som är lättast att känna igen är nomen för tid och plats, instrumentnomen, färger och yrken.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster