Arabiska för egyptisk

miSriyy
ﻣِﺼﺮِﻱّ
egyptisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för egyptisk uttalas miSriyy och skrivs ﻣِﺼﺮِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns egyptisk i:

miSriyya
ﻣِﺼﺮِﻳَّﺔ
egyptisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet egyptisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet egyptisk består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, Sad som skrivs och uttalas S och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med egyptisk

Alla bokstäver i egyptisk

ﻣِﺼﺮِﻱّ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
Sad
S
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för egyptisk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣِﺼﺮِﻱّ och uttalas miSriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för egyptisk

fi3l blir miSriyy

Vi har sett att det arabiska ordet för egyptisk skrivs ﻣِﺼﺮِﻱّ och uttalas miSriyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är m, S och r, blir ordet miSriyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som egyptisk