Arabiska för nöje

suruur
ﺳُﺮُﻭﺭ
nöje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nöje uttalas suruur och skrivs ﺳُﺮُﻭﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nöje

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nöje består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nöje

Alla bokstäver i nöje

ﺳُﺮُﻭﺭ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺮ
 
sin
s
ra
r
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för nöje består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﺮُﻭﺭ och uttalas suruur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver