Arabiska för göra glad

sarra
ﺳَﺮَّ
göra glad – dåtid han
yasurru
ﻳَﺴُﺮُّ
göra glad – nutid han

Det arabiska verbet för att göra glad skrivs ﺳَﺮَّ och uttalas sarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴُﺮُّ och uttalas yasurru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet göra glad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra glad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra glad

Alla bokstäver i göra glad

ﺳَﺮَّ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för göra glad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺮَّ och uttalas sarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra glad

dåtid
nutid
han
sarra
ﺳَﺮَّ
han - dåtid
yasurru
ﻳَﺴُﺮُّ
han - nutid
hon
sarrat
ﺳَﺮَّﺕ
hon - dåtid
tasurru
ﺗَﺴُﺮُّ
hon - nutid
jag
sarartu
ﺳَﺮَﺭﺕُ
jag - dåtid
'asurru
ﺃَﺳُﺮُّ
jag - nutid