Arabiska för glad

masruur
ﻣَﺴﺮُﻭﺭ
glad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glad uttalas masruur och skrivs ﻣَﺴﺮُﻭﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glad i:

masruura
ﻣَﺴﺮُﻭﺭَﺓ
glad – femininum singular
Kategori: känslor
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet glad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glad

Alla bokstäver i glad

ﻣَﺴﺮُﻭﺭ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ra
r
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för glad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺮُﻭﺭ och uttalas masruur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver