Arabiska för avundsjuk

ghayuur
ﻏَﻴُﻮﺭ
avundsjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avundsjuk uttalas ghayuur och skrivs ﻏَﻴُﻮﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avundsjuk i:

ghuyur
ﻏُﻴُﺮ
avundsjuk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avundsjuk består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avundsjuk

Alla bokstäver i avundsjuk

ﻏَﻴُﻮﺭ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﻮ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ya
y
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för avundsjuk består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻴُﻮﺭ och uttalas ghayuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver