Arabiska för hetlevrad

ghaDuub
ﻏَﻀُﻮﺏ
hetlevrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hetlevrad uttalas ghaDuub och skrivs ﻏَﻀُﻮﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hetlevrad består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hetlevrad

Alla bokstäver i hetlevrad

ﻏَﻀُﻮﺏ
ﻏـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
Dad
D
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hetlevrad består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻀُﻮﺏ och uttalas ghaDuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver