Arabiska för kund

zabuun
ﺯَﺑُﻮﻥ
kund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kund uttalas zabuun och skrivs ﺯَﺑُﻮﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kund i:

zabaa'in
ﺯَﺑَﺎﺋِﻦ
kund – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kund består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kund

ﺯَﺑُﻮﻥ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻮ
 
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
zayn
z
beh
b
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kund består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺑُﻮﻥ och uttalas zabuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kund

fa3uul blir zabuun

Vi har sett att det arabiska ordet för kund skrivs ﺯَﺑُﻮﻥ och uttalas zabuun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är z, b och n, blir ordet zabuun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kund