Arabiska för tionde

3aashir
ﻋَﺎﺷِﺮ
tionde – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tionde uttalas 3aashir och skrivs ﻋَﺎﺷِﺮ.

Ordklass: räkneord. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tionde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tionde består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tionde

Alla bokstäver i tionde

ﻋَﺎﺷِﺮ
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
ayn
3
alef
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tionde består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺷِﺮ och uttalas 3aashir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver