Arabiska för kamratskap, samarbete

mu3aashara
ﻣُﻌَﺎﺷَﺮَﺓ
kamratskap, samarbete – femininum singular

Det arabiska ordet för kamratskap, samarbete uttalas mu3aashara och skrivs ﻣُﻌَﺎﺷَﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kamratskap, samarbete består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kamratskap, samarbete

Alla bokstäver i kamratskap, samarbete

ﻣُﻌَﺎﺷَﺮَﺓ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
alef
shin
sh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kamratskap, samarbete består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﺷَﺮَﺓ och uttalas mu3aashara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver