Arabiska för 10

3ashar
ﻋَﺸَﺮ
10 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 10 uttalas 3ashar och skrivs ﻋَﺸَﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen

Så används ordet 10

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 10 består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 10

Alla bokstäver i 10

ﻋَﺸَﺮ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
ayn
3
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för 10 består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺸَﺮ och uttalas 3ashar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver