Arabiska för ha kontakt, umgås

3aashara
ﻋَﺎﺷَﺮَ
ha kontakt, umgås – dåtid han
yu3aashiru
ﻳُﻌَﺎﺷِﺮُ
ha kontakt, umgås – nutid han

Det arabiska verbet för att ha kontakt, umgås skrivs ﻋَﺎﺷَﺮَ och uttalas 3aashara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﺷِﺮُ och uttalas yu3aashiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha kontakt, umgås består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha kontakt, umgås

Alla bokstäver i ha kontakt, umgås

ﻋَﺎﺷَﺮَ
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
ayn
3
alef
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ha kontakt, umgås består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺷَﺮَ och uttalas 3aashara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ha kontakt, umgås

dåtid
nutid
han
3aashara
ﻋَﺎﺷَﺮَ
han - dåtid
yu3aashiru
ﻳُﻌَﺎﺷِﺮُ
han - nutid
hon
3aasharat
ﻋَﺎﺷَﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3aashiru
ﺗُﻌَﺎﺷِﺮُ
hon - nutid
jag
3aashartu
ﻋَﺎﺷَﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3aashiru
ﺃُﻋَﺎﺷِﺮُ
jag - nutid