Arabiska för klan, stam

3ashiira
ﻋَﺸِﻴﺮَﺓ
klan, stam – femininum singular

Det arabiska ordet för klan, stam uttalas 3ashiira och skrivs ﻋَﺸِﻴﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns klan, stam i:

3ashaa'ir
ﻋَﺸَﺎﺋِﺮ
klan, stam – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klan, stam består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klan, stam

Alla bokstäver i klan, stam

ﻋَﺸِﻴﺮَﺓ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
ayn
3
shin
sh
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för klan, stam består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺸِﻴﺮَﺓ och uttalas 3ashiira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver