Arabiska för förlora

khasara
ﺧَﺴَﺮَ
förlora – dåtid han
yakhsaru
ﻳَﺨﺴَﺮُ
förlora – nutid han

Det arabiska verbet för att förlora skrivs ﺧَﺴَﺮَ och uttalas khasara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺴَﺮُ och uttalas yakhsaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förlora

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlora består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlora

Alla bokstäver i förlora

ﺧَﺴَﺮَ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kha
kh
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förlora består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺴَﺮَ och uttalas khasara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förlora

dåtid
nutid
han
khasara
ﺧَﺴَﺮَ
han - dåtid
yakhsaru
ﻳَﺨﺴَﺮُ
han - nutid
hon
khasarat
ﺧَﺴَﺮَﺕ
hon - dåtid
takhsaru
ﺗَﺨﺴَﺮُ
hon - nutid
jag
khasartu
ﺧَﺴَﺮﺕُ
jag - dåtid
'akhsaru
ﺃَﺧﺴَﺮُ
jag - nutid