Arabiska för förlorare, hopplös

khaasir
ﺧَﺎﺳِﺮ
förlorare, hopplös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förlorare, hopplös uttalas khaasir och skrivs ﺧَﺎﺳِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlorare, hopplös består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlorare, hopplös

Alla bokstäver i förlorare, hopplös

ﺧَﺎﺳِﺮ
ﺧـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kha
kh
alef
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förlorare, hopplös består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺳِﺮ och uttalas khaasir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver