Arabiska för förstöra, skada

khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
förstöra, skada – dåtid han
yukhassiru
ﻳُﺨَﺴِّﺮُ
förstöra, skada – nutid han

Det arabiska verbet för att förstöra, skada skrivs ﺧَﺴَّﺮَ och uttalas khassara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺴِّﺮُ och uttalas yukhassiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstöra, skada består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstöra, skada

Alla bokstäver i förstöra, skada

ﺧَﺴَّﺮَ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kha
kh
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förstöra, skada består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺴَّﺮَ och uttalas khassara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förstöra, skada

dåtid
nutid
han
khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
han - dåtid
yukhassiru
ﻳُﺨَﺴِّﺮُ
han - nutid
hon
khassarat
ﺧَﺴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tukhassiru
ﺗُﺨَﺴِّﺮُ
hon - nutid
jag
khassartu
ﺧَﺴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ukhassiru
ﺃُﺧَﺴِّﺮُ
jag - nutid