Arabiska för förlust, skada

khusr
ﺧُﺴﺮ
förlust, skada – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förlust, skada uttalas khusr och skrivs ﺧُﺴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlust, skada består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlust, skada

Alla bokstäver i förlust, skada

ﺧُﺴﺮ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kha
kh
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förlust, skada består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﺴﺮ och uttalas khusr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver