Arabiska för förlust, skada

khasaara
ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ
förlust, skada – femininum singular

Det arabiska ordet för förlust, skada uttalas khasaara och skrivs ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förlust, skada i:

khasaa'ir
ﺧَﺴَﺎﺋِﺮ
förlust, skada – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förlust, skada

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlust, skada består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlust, skada

Alla bokstäver i förlust, skada

ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
kha
kh
sin
s
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förlust, skada består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ och uttalas khasaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver