Arabiska för skadlig

muDirr
ﻣُﻀِﺮّ
skadlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skadlig uttalas muDirr och skrivs ﻣُﻀِﺮّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet skadlig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skadlig består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skadlig

Alla bokstäver i skadlig

ﻣُﻀِﺮّ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
mim
m
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skadlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀِﺮّ och uttalas muDirr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver